Standardy projektu


Stavební prvky:


Základy:

- kombinace základových pasů a vyzdívaných základových pasů (ztracené bednění s vloženou armaturou a zalité betonem)

Základová deska:

- železobetonová monolitická deska

Konstrukce podlah:

- Anhydritový nebo cementový potěr

Svislé nosné kce.:

- zdivo z keramických bloků

Vodorovné nosné konstrukce:

- železobetonové monolitické stropní desky nad 1.NP 

- strop nad 1.NP - zůstane po odbednění bez dalších úprav, (WC v 1.np - SDK podhled)

Konstrukce střechy:

- Sedlová střecha, Střešní taška - Bobrovka, Nadkrokevní izolace, záklop z prken

Příčky:

- SDK příčky nebo zděné z cihel

Klempířské výrobky:

- lakovaný plech - bílá barva, parapety, žlaby, svody 

zámečnické výrobky:

- ...........................................

Fasáda:

- kontaktní zateplovací systém 


Výplně otvorů:

Exteriér - výplně otvorů, okna:

- dřevěná okna s hliníkovým opláštěním, euro profil s izolačním trojsklem

- střešní okna 

Stínící prvky:

- skrytá příprava pro umístění venkovních stínících žaluzií (rozmístění dle PD)

Interiér - výplně otvorů - dveře:

- dveře vnitřní plné, obložkové, lakované - bílá barva, vč. kování


Povrchové úpravy:

Vnitřní povrchové úpravy:

- stěny - sádrová nebo vápenocementová omítka, malba - bílá

- nášlapné vrstvy - dřevěná podlaha (Koupelna,WC - dlažba keramická max.formát 60x60cm)

- Koupelna, WC - obklad keramický do výšky stropu (max. formát 30x60cm)

- stropy nad 1.NP - betonový strop (ponechán ve stavu po odbednění bez dalších úprav)

- obývací pokoj - pohledová kce krovu, záklop z palubek bílé barvy

- vnitřní parapety - dřevotřískové laminované desky v inter. barvě okenInstalace:

ZTI instalace:

- rozvody vody - plastové potrubí

- odpadní potrubí - rozvody z plastových trub, revizní plastová kanalizační šachta na pozemku

- vytápění domu - tepelné čerpadlo s ohřívačem TUV, podlahové vytápění

- VZT - odvětrání koupelny a WC pomocí ventilátoru

Elektroinstalace - silnoproudé:

Legrant, VALENA LIFE bílá - koncové prvky vypínačů a zásuvek

- rozvaděč plastový bílý na stěnu

- příprava vývodů v pozicích dle PD

- Součástí standardu nejsou dodávky koncových prvků světel - interiér/exteriér

Elektroinstalace - slaboproudé:

- datové rozvody po bytě - osazení zásuvek v pozicích dle PD

- rozvaděč plastový bílý na stěnu (vyvedení rozvodů z datových zásuvek v domě)

- Legrant, VALENA LIFE - zásuvky SLP

- domácí telefon - 1ks


Zařizovací předměty:

- veškeré sanitární zařizovací předměty jsou vyspecifikované v PDF "interiérový standard domu"

- kuchyně: příprava pro napojení kuchyňské linky na vodu/odpad (kuchyňská linka není součástí dodávky)

- zahradní kohout na fasádě 1ks

- Připravenosti pro napojení pračky - tech. místnost - voda/odpad/zásuvka elektro


Venkovní úpravy kolem domu:

Venkovní komunikace - zpěvněné plochy:

- přístupový chodníček k domu - betonová dlažba

- parkovací stání vč. vjezdu - betonová dlažba

- terasa - betonová dlažba

Ostatní venkovní úpravy:

-okapový chodníček kolem domu - sadový obrubník, vyplněno kačírkem

- oplocení pozemku - poplastované pletivo

- budou provedeny HTU pozemku s rozprostřením ornice kolem domu