Platební podmínky

Ústní rezervace

Ústní rezervace je prvním krokem při výběru konkrétní bytové jednotky. Umožňuje v klidu zvážit a posoudit všechna pozitiva a negativa při výběru konkrétního bytu. Rezervace je možná na 5 dní.

Rezervační smlouva

Rezervační poplatek ve výši 100.000 Kč při uzavření rezervační smlouvy. Poplatek se započítává do celkové kupní ceny a rezervace je platná po dobu 20 dnů.

 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v čase kdy je Vám nemovitost rezervovaná, platba kupujícího do výše 25% z celkové kupní ceny a to do 7 dnů po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. 

Dokončení hrubé stavby

Vyzveme Vás k platbě ve výši 25% z celkové kupní ceny domu se splatností 20 dnů a to po oznámení o dokončení hrubé stavby.

Kupní smlouva

Podpis kupní smlouvy následuje po přidělení čísla popisného, zapsání jednotky do KN a uhrazení zbývající části kupní ceny. 

Předání domu

Podepsaná kupní smlouva je vložená do katastru nemovitostí a následně dojde k předání domu kupujícímu.